ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่องานสอบสวน

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่องานสอบสวน
นักวิจัย : ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ . (2554). ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่องานสอบสวน.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ . 2554. "ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่องานสอบสวน".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ . "ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่องานสอบสวน."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2554. Print.
ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ . ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่องานสอบสวน. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2554.