ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
นักวิจัย : ทัดดาว โฉมลักษณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัดดาว โฉมลักษณ์ . (2554). การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ทัดดาว โฉมลักษณ์ . 2554. "การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ทัดดาว โฉมลักษณ์ . "การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2554. Print.
ทัดดาว โฉมลักษณ์ . การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2554.