ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : พัชรา สินลอยมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา สินลอยมา . (2554). การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พัชรา สินลอยมา . 2554. "การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พัชรา สินลอยมา . "การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2554. Print.
พัชรา สินลอยมา . การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2554.