ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
นักวิจัย : สมวดี ไชยเวช
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมวดี ไชยเวช . (2553). บทบาทของความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สมวดี ไชยเวช . 2553. "บทบาทของความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สมวดี ไชยเวช . "บทบาทของความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2553. Print.
สมวดี ไชยเวช . บทบาทของความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2553.