ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิว
นักวิจัย : สุวัชร ตันวัฒนะประทีป
คำค้น : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -- การบูรณะและการสร้างใหม่ , อัคคีภัย , โพลิเมอร์ , วัสดุเชิงประกอบเสริมเส้นใย , Buildings, Reinforced concrete -- Repair and reconstruction , Fires , Polymers , Fibrous composites
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทิต ปานสุข , รักติพงษ์ สหมิตรมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้จะมีการสูญเสียกำลัง ทั้งในส่วนตัวคอนกรีต ตลอดจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต ปัญหาที่ตามมาหลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็คือจะทำอย่างไรให้อาคารสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติโดยให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลาให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งการซ่อมแซมอาคารหลังถูกเพลิงไหม้ด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยเป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงวิธีการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กหลังถูกเผาไฟ ด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยที่ติดตั้งแบบใกล้ผิว(Near Surface Mount) โดยงานวิจัยนี้จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 การทดสอบ โดยการทดสอบแรกจะเป็นการทดสอบกำลังรับแรงดึงของแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน ซึ่งพฤติกรรมการรับแรงดึงเป็นเส้นตรงไม่มีจุดครากเหมือนเหล็ก การทดสอบต่อมาจะเป็นการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยว โดยทดสอบแบบดึงโดยตรงซึ่งสามารถนำมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึงกับระยะยึดเหนี่ยวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อที่จะหาระยะยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมในการติดตั้งแต่ละวิธีต่อไป การทดสอบสุดท้ายเป็นการทดสอบโครงสร้างรับแรงดัดโดยจะหล่อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดตามต้องการและนำไปเผาในเตาเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานแล้วจึงนำมาติดแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนด้วยวิธีการติดตั้งใกล้ผิวในด้านล่างของพื้นด้วยรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบหาค่ากำลังการรับน้ำหนักและระยะโก่งตัวที่เกิดขึ้นโดยตำแหน่งการติดตั้งและการกระจายตัวของแท่งวัสดุเสริมเส้นใยนั้นส่งผลอย่างมากต่อกำลังของโครงสร้างหลังการซ่อมแซม ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมทั้งในด้านความสะดวกของขั้นตอนการติดตั้งและในด้านกำลังรับน้ำหนักคือการติดตั้งแบบวางแท่งวัสดุเสริมเส้นใยบนชั้นวัสดุซ่อมโดยวางแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยให้ตรงกับเหล็กเสริม

บรรณานุกรม :
สุวัชร ตันวัฒนะประทีป . (2556). การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัชร ตันวัฒนะประทีป . 2556. "การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัชร ตันวัฒนะประทีป . "การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สุวัชร ตันวัฒนะประทีป . การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.