ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทัศนคติและความต้องการของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทัศนคติและความต้องการของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย
คำค้น : ทัศนคติและความต้องการ , อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , อสปก.
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.alro.go.th/research_plan/ewt_dl_link.php?nid=353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย . (2555). การศึกษาทัศนคติและความต้องการของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย . 2555. "การศึกษาทัศนคติและความต้องการของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย . "การศึกษาทัศนคติและความต้องการของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน , 2555. Print.
สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย . การศึกษาทัศนคติและความต้องการของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน ; 2555.