ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นักวิจัย : ฐิติมา วัฒนจัง
คำค้น : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม , ปลูกผักปลอดสารพิษ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.alro.go.th/research_plan/ewt_dl_link.php?nid=377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติมา วัฒนจัง . (2556). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
ฐิติมา วัฒนจัง . 2556. "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
ฐิติมา วัฒนจัง . "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน , 2556. Print.
ฐิติมา วัฒนจัง . การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน ; 2556.