ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : กานดา ศากยะโรจน์ , เกยูร เม่าทอง , ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
คำค้น : การมีส่วนร่วม , เครือข่ายชุมชน , การพัฒนาอาชีพการเกษตร , คนรุ่นใหม่ , แรงงานคืนถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.alro.go.th/research_plan/ewt_dl_link.php?nid=381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กานดา ศากยะโรจน์ , เกยูร เม่าทอง , ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ . (2557). การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
กานดา ศากยะโรจน์ , เกยูร เม่าทอง , ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ . 2557. "การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
กานดา ศากยะโรจน์ , เกยูร เม่าทอง , ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ . "การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน , 2557. Print.
กานดา ศากยะโรจน์ , เกยูร เม่าทอง , ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ . การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน ; 2557.