ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์
นักวิจัย : บุญธิชา ชมชื่น , สุภัค แก้ววารี , พชร แสนหล้า
คำค้น : แกนนำเกษตรกร , โรงเรียนชาวนา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.alro.go.th/research_plan/ewt_dl_link.php?nid=394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญธิชา ชมชื่น , สุภัค แก้ววารี , พชร แสนหล้า . (2556). การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
บุญธิชา ชมชื่น , สุภัค แก้ววารี , พชร แสนหล้า . 2556. "การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
บุญธิชา ชมชื่น , สุภัค แก้ววารี , พชร แสนหล้า . "การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน , 2556. Print.
บุญธิชา ชมชื่น , สุภัค แก้ววารี , พชร แสนหล้า . การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน ; 2556.