ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ
นักวิจัย : สายัณห์ โสธะโร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ โสธะโร . (2559). การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สายัณห์ โสธะโร . 2559. "การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สายัณห์ โสธะโร . "การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
สายัณห์ โสธะโร . การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.