ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ
นักวิจัย : สายัณห์ โสธะโร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ โสธะโร . (2559). การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สายัณห์ โสธะโร . 2559. "การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สายัณห์ โสธะโร . "การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
สายัณห์ โสธะโร . การจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.