ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ทางการเงินกับการวางแผนทางการเงินของฝีมือแรงงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ทางการเงินกับการวางแผนทางการเงินของฝีมือแรงงาน
นักวิจัย : ญาณพล แสงสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ญาณพล แสงสันต์ . (2559). ความรู้ทางการเงินกับการวางแผนทางการเงินของฝีมือแรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ญาณพล แสงสันต์ . 2559. "ความรู้ทางการเงินกับการวางแผนทางการเงินของฝีมือแรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ญาณพล แสงสันต์ . "ความรู้ทางการเงินกับการวางแผนทางการเงินของฝีมือแรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ญาณพล แสงสันต์ . ความรู้ทางการเงินกับการวางแผนทางการเงินของฝีมือแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.