ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารสุขภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารสุขภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก
นักวิจัย : ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ . (2559). การสื่อสารสุขภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ . 2559. "การสื่อสารสุขภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ . "การสื่อสารสุขภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ . การสื่อสารสุขภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.