ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ
นักวิจัย : ณักษ์ กุลิสร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณักษ์ กุลิสร์ . (2559). ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ณักษ์ กุลิสร์ . 2559. "ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ณักษ์ กุลิสร์ . "ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ณักษ์ กุลิสร์ . ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.