ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก
นักวิจัย : ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . (2558). การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . 2558. "การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . "การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.