ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา: recombinant human Growth hormone และ Insulin-Like Growth Factor-I

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา: recombinant human Growth hormone และ Insulin-Like Growth Factor-I
นักวิจัย : ภนารี บุษราคัมตระกูล , รศ.โกสุม จันทร์ศิริ , ผศ.จำรัส พร้อมมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภนารี บุษราคัมตระกูล , รศ.โกสุม จันทร์ศิริ , ผศ.จำรัส พร้อมมาศ . (2557). การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา: recombinant human Growth hormone และ Insulin-Like Growth Factor-I.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภนารี บุษราคัมตระกูล , รศ.โกสุม จันทร์ศิริ , ผศ.จำรัส พร้อมมาศ . 2557. "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา: recombinant human Growth hormone และ Insulin-Like Growth Factor-I".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภนารี บุษราคัมตระกูล , รศ.โกสุม จันทร์ศิริ , ผศ.จำรัส พร้อมมาศ . "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา: recombinant human Growth hormone และ Insulin-Like Growth Factor-I."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. Print.
ภนารี บุษราคัมตระกูล , รศ.โกสุม จันทร์ศิริ , ผศ.จำรัส พร้อมมาศ . การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา: recombinant human Growth hormone และ Insulin-Like Growth Factor-I. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.