ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : ปวีณา เครือนิล , อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช , อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ , ลัดดาวัลย์ เยียดยัด , ดวงกมล เชาว์ศรีหมุด , พิชญา บุตรขุนทอง , ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร
คำค้น : ห้องปฏิบัติการสีเขียว , ห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน , ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://www.sptn.dss.go.th/bas/index.php/bas/article/view/91
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวีณา เครือนิล , อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช , อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ , ลัดดาวัลย์ เยียดยัด , ดวงกมล เชาว์ศรีหมุด , พิชญา บุตรขุนทอง , ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร . (2559). การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
ปวีณา เครือนิล , อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช , อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ , ลัดดาวัลย์ เยียดยัด , ดวงกมล เชาว์ศรีหมุด , พิชญา บุตรขุนทอง , ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร . 2559. "การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
ปวีณา เครือนิล , อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช , อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ , ลัดดาวัลย์ เยียดยัด , ดวงกมล เชาว์ศรีหมุด , พิชญา บุตรขุนทอง , ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร . "การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2559. Print.
ปวีณา เครือนิล , อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช , อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ , ลัดดาวัลย์ เยียดยัด , ดวงกมล เชาว์ศรีหมุด , พิชญา บุตรขุนทอง , ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร . การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ; 2559.