ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย

หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย
นักวิจัย : วรรณา ต.แสงจันทร์ , สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข , ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ , ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
คำค้น : วัสดุฉนวนมวลเบา , เศษแก้ว , เถ้าลอย
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://www.sptn.dss.go.th/bas/index.php/bas/article/view/89
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ต.แสงจันทร์ , สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข , ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ , ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ . (2559). การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
วรรณา ต.แสงจันทร์ , สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข , ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ , ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ . 2559. "การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
วรรณา ต.แสงจันทร์ , สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข , ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ , ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ . "การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2559. Print.
วรรณา ต.แสงจันทร์ , สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข , ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ , ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ . การพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย. กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ; 2559.