ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจเบื้องต้น: คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน

หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจเบื้องต้น: คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน
นักวิจัย : ธวัช นุสนธนา , ปวริศา สีสวย , สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์
คำค้น : เครื่องใช้ในครัวเรือน , เมลามีน , ฟอร์มาลดีไฮด์
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://www.sptn.dss.go.th/bas/index.php/bas/article/view/83
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัช นุสนธนา , ปวริศา สีสวย , สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ . (2559). การสำรวจเบื้องต้น: คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
ธวัช นุสนธนา , ปวริศา สีสวย , สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ . 2559. "การสำรวจเบื้องต้น: คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
ธวัช นุสนธนา , ปวริศา สีสวย , สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ . "การสำรวจเบื้องต้น: คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2559. Print.
ธวัช นุสนธนา , ปวริศา สีสวย , สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ . การสำรวจเบื้องต้น: คุณภาพของเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติกเมลามีน. กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ; 2559.