ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง
นักวิจัย : กฤตภาส ชนะชัย , ศรันย์ นาคถนอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤตภาส ชนะชัย , ศรันย์ นาคถนอม . (2558). ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
กฤตภาส ชนะชัย , ศรันย์ นาคถนอม . 2558. "ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
กฤตภาส ชนะชัย , ศรันย์ นาคถนอม . "ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
กฤตภาส ชนะชัย , ศรันย์ นาคถนอม . ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.