ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง
นักวิจัย : อภิชาต จูมั่น , ศรันย์ นาคถนอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชาต จูมั่น , ศรันย์ นาคถนอม . (2558). การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
อภิชาต จูมั่น , ศรันย์ นาคถนอม . 2558. "การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
อภิชาต จูมั่น , ศรันย์ นาคถนอม . "การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
อภิชาต จูมั่น , ศรันย์ นาคถนอม . การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.