ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธนาคารกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธนาคารกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
นักวิจัย : ศรันย์ นาคถนอม , สามาส แสงกระจุย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรันย์ นาคถนอม , สามาส แสงกระจุย . (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธนาคารกลุ่มรัฐวิสาหกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ศรันย์ นาคถนอม , สามาส แสงกระจุย . 2558. "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธนาคารกลุ่มรัฐวิสาหกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ศรันย์ นาคถนอม , สามาส แสงกระจุย . "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธนาคารกลุ่มรัฐวิสาหกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
ศรันย์ นาคถนอม , สามาส แสงกระจุย . การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธนาคารกลุ่มรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.