ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง
นักวิจัย : ศรันย์ นาคถนอม , จุฬาลักษณ์ รุกขรังสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรันย์ นาคถนอม , จุฬาลักษณ์ รุกขรังสี . (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ศรันย์ นาคถนอม , จุฬาลักษณ์ รุกขรังสี . 2558. "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ศรันย์ นาคถนอม , จุฬาลักษณ์ รุกขรังสี . "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
ศรันย์ นาคถนอม , จุฬาลักษณ์ รุกขรังสี . การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.