ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการทำเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการทำเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ . (2559). รูปแบบการทำเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา.
วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ . 2559. "รูปแบบการทำเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา.
วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ . "รูปแบบการทำเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ . รูปแบบการทำเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา; 2559.