ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น , ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์ , วิลัย เรืองมา , สดสิริ วัฒนกาพัทธ์ , วราภรณ์ ปานพิพัฒน์ , เรียม ดวงกระโทก , ละออง เสือสิริ , ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร , สุชิน แสงศรี , ตุ๋ย พลอยขาว , วัชรี เย็นสบาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น , ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์ , วิลัย เรืองมา , สดสิริ วัฒนกาพัทธ์ , วราภรณ์ ปานพิพัฒน์ , เรียม ดวงกระโทก , ละออง เสือสิริ , ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร , สุชิน แสงศรี , ตุ๋ย พลอยขาว , วัชรี เย็นสบาย . (2558). การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา.
ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น , ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์ , วิลัย เรืองมา , สดสิริ วัฒนกาพัทธ์ , วราภรณ์ ปานพิพัฒน์ , เรียม ดวงกระโทก , ละออง เสือสิริ , ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร , สุชิน แสงศรี , ตุ๋ย พลอยขาว , วัชรี เย็นสบาย . 2558. "การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา.
ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น , ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์ , วิลัย เรืองมา , สดสิริ วัฒนกาพัทธ์ , วราภรณ์ ปานพิพัฒน์ , เรียม ดวงกระโทก , ละออง เสือสิริ , ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร , สุชิน แสงศรี , ตุ๋ย พลอยขาว , วัชรี เย็นสบาย . "การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น , ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์ , วิลัย เรืองมา , สดสิริ วัฒนกาพัทธ์ , วราภรณ์ ปานพิพัฒน์ , เรียม ดวงกระโทก , ละออง เสือสิริ , ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร , สุชิน แสงศรี , ตุ๋ย พลอยขาว , วัชรี เย็นสบาย . การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา; 2558.