ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องสาวไหมขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรรายย่อย

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องสาวไหมขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรรายย่อย
นักวิจัย : วรพจน์ รักสังข์
คำค้น : การสาวไหม , เส้นไหมไทย , เครื่องสาวไหมขนาดเล็ก
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/194.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพจน์ รักสังข์ . (2556). เครื่องสาวไหมขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรรายย่อย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วรพจน์ รักสังข์ . 2556. "เครื่องสาวไหมขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรรายย่อย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วรพจน์ รักสังข์ . "เครื่องสาวไหมขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรรายย่อย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2556. Print.
วรพจน์ รักสังข์ . เครื่องสาวไหมขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรรายย่อย. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2556.