ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3
นักวิจัย : ณัฐยา ต๊ะวิไชย
คำค้น : เซรามิค , BiFeO3-Sr
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐยา ต๊ะวิไชย . (2559). การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ณัฐยา ต๊ะวิไชย . 2559. "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ณัฐยา ต๊ะวิไชย . "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2559. Print.
ณัฐยา ต๊ะวิไชย . การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิคในระบบ BiFeO3-Sr(Fe1/2Nb1/2)O3. เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2559.