ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นักวิจัย : อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี , ดลณชา อิสริยภานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : การการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี , ดลณชา อิสริยภานันท์ . (2558). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี , ดลณชา อิสริยภานันท์ . 2558. "ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี , ดลณชา อิสริยภานันท์ . "ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2558. Print.
อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี , ดลณชา อิสริยภานันท์ . ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี; 2558.