ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานีประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้าและพื้นที่ประสบอุทกภัย
นักวิจัย : สรรธพล คุ้มทรัพย์ , ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว และลิเทียมไอออนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์นั้นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์และอุณหภูมิ ดังนั้นในการอัดประจุแบตเตอรี่จึงจำเป็นต้องใช้วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับการอัดประจุ การออกแบบสถานีประจุแบตเตอรี่จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงใช้วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบพุช-พูล ร่วมกับไมโครคอนโทรเลอร์ในการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้าคงที่ในการประจุแบตเตอรี่มีการแสดงผลด้วยจอกราฟฟิกแอลซีดีเพื่อแสดงสถานะอัดประจุแบตเตอรี่ผลการอัดประจุแบตเตอรี่แบบแรงดันคงที่ขนาด 12 V 45 Ah ใช้เวลาในการประจุประมาณ 5 ชั่วโมง เมื่อรับอินพุต จากเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 2 แผง ขนาด 30 W ซึ่งในระยะเวลา 1 วัน สามารถอัดประจุแบตเตอรี่ได้ประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องต้นแบบมีความสามารถใช้งานประจุแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้าขนาดเล็กได้ ส่วนเครื่องเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนออกแบบให้สามารถรับอินพุตจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 12 V หรือแบตเตอรี่รถยนต์สามารถประจุอุปกรณ์สื่อสารได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กรณีเกิดอุทกภัยได้

บรรณานุกรม :