ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)
นักวิจัย : ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด . (2559). การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด . 2559. "การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด . "การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด . การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.