ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นักวิจัย : กิตติมา อัครนุพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://socrates.utcc.ac.th/research/images/file/ka.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติมา อัครนุพงศ์ . (2558). วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย.
กิตติมา อัครนุพงศ์ . 2558. "วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย.
กิตติมา อัครนุพงศ์ . "วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย, 2558. Print.
กิตติมา อัครนุพงศ์ . วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย; 2558.