ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของ ข้าวในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของ ข้าวในประเทศไทย
นักวิจัย : พิษณุ ทองขาว , นิตยา บุญสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิษณุ ทองขาว , นิตยา บุญสิทธิ์ . (2558). กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของ ข้าวในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิษณุ ทองขาว , นิตยา บุญสิทธิ์ . 2558. "กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของ ข้าวในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิษณุ ทองขาว , นิตยา บุญสิทธิ์ . "กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของ ข้าวในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
พิษณุ ทองขาว , นิตยา บุญสิทธิ์ . กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของ ข้าวในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.