ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความเสี่ยงของวัยรุ่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความเสี่ยงของวัยรุ่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ทัตติยา นครไชย
คำค้น : ความเสี่ยง , พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ , การรับรู้ , ภาวะสุขภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัตติยา นครไชย . (2559). การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความเสี่ยงของวัยรุ่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ทัตติยา นครไชย . 2559. "การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความเสี่ยงของวัยรุ่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ทัตติยา นครไชย . "การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความเสี่ยงของวัยรุ่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559. Print.
ทัตติยา นครไชย . การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความเสี่ยงของวัยรุ่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต; 2559.