ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
นักวิจัย : กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
คำค้น : ปรสิตวิทยา , จุลชีววิทยา , การจัดการเรียนการสอน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรพินธุ์ ฤทธิบุตร . (2559). การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
กรพินธุ์ ฤทธิบุตร . 2559. "การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
กรพินธุ์ ฤทธิบุตร . "การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559. Print.
กรพินธุ์ ฤทธิบุตร . การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต; 2559.