ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักวิจัย : สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์
คำค้น : สุขภาพจิต , การฝึกปฏิบัติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ . (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ . 2559. "ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559. Print.
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต; 2559.