ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม
นักวิจัย : ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
คำค้น : การเคลื่อนไหวแบบไร้สาย , ชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส . (2559). การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส . 2559. "การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส . "การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559. Print.
ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส . การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต; 2559.