ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดการดูดซับแรงกระแทกของเจลชีทด้วยการใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดการดูดซับแรงกระแทกของเจลชีทด้วยการใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์
นักวิจัย : สง่า สงค์เมือง
คำค้น : การใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์ , การดูดซับแรงกระแทก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สง่า สงค์เมือง . (2559). การวัดการดูดซับแรงกระแทกของเจลชีทด้วยการใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
สง่า สงค์เมือง . 2559. "การวัดการดูดซับแรงกระแทกของเจลชีทด้วยการใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
สง่า สงค์เมือง . "การวัดการดูดซับแรงกระแทกของเจลชีทด้วยการใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559. Print.
สง่า สงค์เมือง . การวัดการดูดซับแรงกระแทกของเจลชีทด้วยการใช้แสงแบบอินเตอร์เฟโรมิเตอร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต; 2559.