ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Prototyping of flightsimulator module

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Prototyping of flightsimulator module , รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การสร้างเครื่องฝึกบินจำลองต้นแบบ
นักวิจัย : กนต์ธร, ชำนิประศาสน์
คำค้น : เครื่องบิน , เครื่องฝึกบินจำลอง , เครื่องบิน--การออกแบบและการสร้าง
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/6163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : IF7-707-55-12-03
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรณานุกรม :
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ . (2559). Prototyping of flightsimulator module.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ . 2559. "Prototyping of flightsimulator module".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ . "Prototyping of flightsimulator module."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559. Print.
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ . Prototyping of flightsimulator module. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2559.