ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกร กรณีศึกษา เขตปฏิรูปที่ดินเอกชน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ แก้วยอด , ธิติพันธ์ ศรีภมร , ปฐมโชค ฮุยเคียน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :