ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นักวิจัย : สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ , กมลภรณ์ บุญถาวร , ชญานี อ๊อดทรัพย์ , หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
คำค้น : ผึ้ง , ชันโรง , โพรพอลิส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งและชันโรงและแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม ปี 2554 พบว่าพื้นที่อนุรักษ์ในโครงการ อพสธ. เขื่อนวชิราลงกรณ จ. กาญจนบุรีพบผึ้งในสกุล Apis ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ผึ้งหลวง (A. dorsata) ผึ้งโพรง (A. cerana) ผึ้งมิ้ม (A. florea) และชันโรงทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ Tetragonula pagdeni, Tetragonula fuscobalteata, Trigona thoracica, Heterotrigona itama และ Lisotrigona furva และยังพบผึ้งในสกุล Amegilla spp., Nomia spp. อีกด้วย ซึ่งแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ศึกษา โดยพบผึ้งและชันโรงได้ทั้งในป่าและบริเวณแหล่งอาศัยของมนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัย แหล่งของพืชอาหาร และยางไม้เพื่อสร้างรังที่สำคัญของผึ้งและชันโรง และขณะนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของยางไม้ที่เก็บได้จากพื้นที่ศึกษา

บรรณานุกรม :
สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ , กมลภรณ์ บุญถาวร , ชญานี อ๊อดทรัพย์ , หนึ่งฤทัย วิชัยกุล . (2554). ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ , กมลภรณ์ บุญถาวร , ชญานี อ๊อดทรัพย์ , หนึ่งฤทัย วิชัยกุล . 2554. "ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ , กมลภรณ์ บุญถาวร , ชญานี อ๊อดทรัพย์ , หนึ่งฤทัย วิชัยกุล . "ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ , กมลภรณ์ บุญถาวร , ชญานี อ๊อดทรัพย์ , หนึ่งฤทัย วิชัยกุล . ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.