ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : อภิญญา ธรรมแสง , พิทยา ศรีเมือง , เทพไทย โชติชัย , เบญญาภา กาลเขว้า , ธีรศักดิ์ พาจันทร์ , เศรษฐพงศ์ จ่าตา , กานดา ศรกายสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิญญา ธรรมแสง , พิทยา ศรีเมือง , เทพไทย โชติชัย , เบญญาภา กาลเขว้า , ธีรศักดิ์ พาจันทร์ , เศรษฐพงศ์ จ่าตา , กานดา ศรกายสิทธิ์ . (2559). วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
อภิญญา ธรรมแสง , พิทยา ศรีเมือง , เทพไทย โชติชัย , เบญญาภา กาลเขว้า , ธีรศักดิ์ พาจันทร์ , เศรษฐพงศ์ จ่าตา , กานดา ศรกายสิทธิ์ . 2559. "วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
อภิญญา ธรรมแสง , พิทยา ศรีเมือง , เทพไทย โชติชัย , เบญญาภา กาลเขว้า , ธีรศักดิ์ พาจันทร์ , เศรษฐพงศ์ จ่าตา , กานดา ศรกายสิทธิ์ . "วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
อภิญญา ธรรมแสง , พิทยา ศรีเมือง , เทพไทย โชติชัย , เบญญาภา กาลเขว้า , ธีรศักดิ์ พาจันทร์ , เศรษฐพงศ์ จ่าตา , กานดา ศรกายสิทธิ์ . วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.