ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป

หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป
นักวิจัย : รอมลี เจ๊ะดอเลาะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รอมลี เจ๊ะดอเลาะ . (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป.
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
รอมลี เจ๊ะดอเลาะ . 2560. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป".
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
รอมลี เจ๊ะดอเลาะ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป."
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, 2560. Print.
รอมลี เจ๊ะดอเลาะ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของลอดช่องพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูป. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี; 2560.