ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา

หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา
นักวิจัย : อดุลย์ ภัยชำนาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดุลย์ ภัยชำนาญ . (2560). การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา.
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อดุลย์ ภัยชำนาญ . 2560. "การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา".
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อดุลย์ ภัยชำนาญ . "การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา."
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, 2560. Print.
อดุลย์ ภัยชำนาญ . การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี; 2560.