ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : วุ้น , สาหร่ายผมนาง , agar , gracilariasp.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2542). การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2542. "การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2542. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2542.