ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์
นักวิจัย : ปิยนันท์ ชมนาวัง
คำค้น : หน้าวัว; การปรับปรุงพันธุ์; การหลอมรวมโปรโตพลาสต์;
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556-2557
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนันท์ ชมนาวัง . (2557). การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . 2557. "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . การวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวด้วยเทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.