ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : ปิยนันท์ ชมนาวัง
คำค้น : หัวเชื้อจุลินทรีย์, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, น้ำทิ้ง, โรงงานแป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนันท์ ชมนาวัง . (2555). ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . 2555. "ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . "ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ปิยนันท์ ชมนาวัง . ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.