ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
นักวิจัย : ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , วิภา แซ่เซี้ย , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
คำค้น : ครอบครัว, พื้นที่ชายแดน, ภาคใต้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , วิภา แซ่เซี้ย , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . (2555). พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , วิภา แซ่เซี้ย , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . 2555. "พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , วิภา แซ่เซี้ย , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . "พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ประณีต ส่งวัฒนา , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , วิภา แซ่เซี้ย , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.