ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
คำค้น : การท่องเที่ยว , คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , จังหวัดสมุทรสาคร , ชุดการสอน , บุคลากรท้องถิ่น , สนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืน , เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . (2550). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . 2550. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2550. Print.
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2550.