ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:ปัญหาและแนวทางพัฒนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:ปัญหาและแนวทางพัฒนา
นักวิจัย : พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
คำค้น : การท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานคร , ปริมณฑลปัญหา , ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . (2550). การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:ปัญหาและแนวทางพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . 2550. "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:ปัญหาและแนวทางพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:ปัญหาและแนวทางพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2550. Print.
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:ปัญหาและแนวทางพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2550.