ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางการสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางการสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทาง
นักวิจัย : พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . (2557). การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางการสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . 2557. "การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางการสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . "การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางการสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา . การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางการสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และ ภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตีลำดับที่หนึ่งโดยวิธีก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.